Image

Voor wie


Aanvragen kunnen worden gedaan tussen 1 januari en 1 april van elk kalenderjaar. 

Aanvragen door organisaties die programmeren voor jong talent kunnen uitsluitend schriftelijk met uitgebreide motivatie en begroting worden gedaan. Afhankelijk van het jaarlijks beschikbare budget hebben individuele musici altijd voorrang op eventuele toekenning van de ondersteuning,