banner_04

Aanvraag ondersteuning

Voorwaarden

Minimale scholing masteropleiding aan een in Nederland gevestigd instelling. Incidenteel kan in het masterjaar nog voor het afstuderen een aanvrage worden gedaan.

Het advies van de commissie en de daaruit voortvloeiende beslissing van het bestuur zijn bindend en daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Aanvragen die na 1 april binnenkomen kunnen niet in dat jaar in behandeling worden genomen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via de website. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en voorzien van een pasfoto. Gegevens dienen naar waarheid te worden verstrekt. Ondersteuning dient uitsluitend te worden aangewend conform de aanvrage.