banner_04

Voor wie

Aanvragen door kleinschalige organisaties die programmeren voor jong talent kunnen uitsluitend schriftelijk met motivatie en begroting worden gedaan.

Aanvragen kunnen worden gedaan tussen 1 januari en 1 april van elk kalenderjaar. Aanvragen door organisaties kunnen uitsluitend schriftelijk met uitgebreide motivatie worden gedaan.